The Centre of the World Photo Project. If you can't see it you'd better get a new Flash Player Version.

Obtener Adobe Flash Player

About

 

 

 

 

 

 

ENGLISH
CATALÀ
CASTELLANO

The Centre of the world is a photographic project developed through Internet.

The main idea is to portrait all the people who comes to one determined point in the World, in that case my home in Barcelona. The final objective is to portrait people from all the countries of the World and share their vision of Barcelona with their pictures and the portraits I take them.

The people portraited are tourists, travelers or people that come around Barcelona. All them have spended minimum one night at The Centre of the World. To bring people from all the places of the World I usually use the service Couch Surfing offers.

The visitors of The Centre of the World are portraited in a black background, are ask to choose two objects and show them some way to the camera: an object they've been traveling with and and an object from The Centre of the World (it's important to know that this last object choice started after The Centre of the World arrived to 100 people portraited). If they come in group they are also portraited together.

Finally, they're also ask to send a selection of ten pictures taken in Barcelona if they took. So we all can share their vision and experience of the city.

In the web site of the project you can see all the work: Let's go!

And just a curiosity, if you reload the website it will appear randomly a new logo! Some of them are done by myself and some others are done by Students of the 4 high school course of IES Castell Estela in Amer (one of the most beautiful country in Catalunya). If you want to make one by yourself just send it to my mail and I'll upload it on the website! Here you can see all the logos till the moment.

By the way, here you can aslo see the special first 100 web site edition.

El Centre del món és un projecte fotogràfic desenvolupat a través d'Internet.

Es tracta de retratar a totes les persones que passen per un determinat punt del món, en aquest cas, el meu apartament a Barcelona. L'objectiu final és el de retratar persones de tots els països del Món i compartir amb ells la seva visió de Barcelona amb les seves fotografies i els meus retrats.

Les persones retratades són turistes, viatgers, o gent que està de pas per Barcelona i tots han passat com a mínim una nit al Centre del Món. Normalment arriben al Centre del Món a través del servei que ofereix Couch Surfing.

En un fons negre, els visitants del Centre del Món són retratats sempre de la mateixa manera: abans de començar, se'ls fa escollir dos objectes que els acompanyaran en les fotografies. Un de seu amb el qual estiguin viatjant i un del mateix Centre del Món (cal dir que fins les 100 primeres persones, sols se'ls feia escollir el seu objecte. No fou fins després d'haver retratat 100 persones que se'ls va començar a fer escollir un objecte del Centre del Món). En el cas que els visitants vinguin en grup, també se'ls retrata en grup.

Finalment, després de la visita es demana als visitants del Centre del Món que enviïn una selecció de deu fotografies que hagin fet durant la seva estada a Barcelona, completant així la seva visió i experiència de la ciutat.

Al web del projecte podeu veure tot aquest material: Som-hi!

I una curiositat, si actualitzeu el web del Centre del Món apareixerà aleatòriament un logotip nou! Alguns estan fets per mi mateix i d'altres per els estudiants de 4 d'ESO de l'Institut IES Castell d'Estela d'Amer (un dels pobles més bonics de Catalunya). Si voleu col·laborar i fer-ne un només el teniu que enviar mail i el penjaré a la web! Aqui podeu veure tots els logotips fets fins el moment.

Per cert, aquí podeu veure l'edició especial de les primeres 100 persones.

El Centro del mundo es un proyecto fotográfico desarrollado en Internet.

Se trata de retratar a todas las personas que pasan por un determinado punto del mundo, en este caso, mi apartamento en Barcelona. El objetivo final es el de retratar a gente de todos los países del mundo y compartir con ellos su visión de Barcelona con sus fotografías y mis retratos.

Las personas retratadas son turistas, viajeros, o gente que está de paso por Barcelona i todos han pasado como mínimo una noche en el Centro del Mundo. Normalmente llegan a el Centre del Mundo a través del servicio que Couch Surfing ofrece.

En un fondo negro, los visitantes del Centro del Mundo son retratados siempre del mismo modo: antes de empezar, se les hace escoger dos objetos que los acompañaran en las fotografías. Uno suyo con el que estén viajando y otro del mismo Centro del Mundo ( se tiene que decir que hasta las 100 primerar personas, solo se les hacia escoger su objeto. No fue hasta después de haber retratado a 100 personas que se empezó a pedir que escogieran un objeto del Centro del Mundo). En caso que los visitantes vengan en grupo, también se les retrata en grupo.

Finalmente, después de la visita se pide a los visitantes del Centro del Mundo que manden una selección de diez que hayan hecho durante su estancia en Barcelona, completando así su visión y experiencia de la ciudad.

En la web del proyecto se puede ver todo este material: Adelante!

Y una curiosidad, si actualizáis la página del Centro del mundo aparecerá aleatoriamente un nuevo logotipo! Algunos están hechos por mi mismo y otros por los estudiantes de 4 de ESO del Instituto IES Castell d'Estela d'Amer (uno de los pueblos más bonitos de Cataluña). Si queréis colaborar y hacer uno solo tenéis que enviar-lo a mi mail y lo colgaré en la web! Aquí podéis ver todos los logotipos hechos hasta el momento.

Por cierto, aquí podéis ver la edicion especial para las primeras 100 personas

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

Project By Marçal Morell Torra ©

www.marxal.com

The Centre of the World in the Press

Thanks to everyone to make The Centre of the World possible

And special Thanks to Gerard Castillo for the inconditional help building the webpage

Soon comming the new version of 150 people portraited!

Last update 14/02/2011